Hoe komt u tot de keuze van een aandeel?

Fundamentele analyse: afhankelijk van de economische situatie

Om te bepalen welk aandeel in de portefeuille moet worden opgenomen zal in belangrijke mate bepaald worden door de fase waarin de conjunctuur verkeerd.
Conjunctuurmodel

Bij een rentedaling zal men meer groeiaandelen en minder waarde aandelen opnemen in portefeuille.
Bij een stijgende economische groei zal men meer cyclische en minder defensieve aandelen opnemen in de portefeuille.
Bij een dalende rente en een dalende economische groei zal men meer defensieve groeiaandelen opnemen in de portefeuille. (Huidige economische situatie)
Bij een stijgende rente en stijgende economische groei zal men meer cyclische waarde aandelen opnemen in de portefeuille.

Rentegevoelige aandelen

De ontwikkelingen van de koersen op de beurs wordt voor alle aandelen in sterke mate beïnvloed door de renteontwikkeling. Er is echter een groep aandelen die extra gevoelig is voor de renteontwikkeling. Voor de bank- en verzekeringssector is dit duidelijk, de rente is immers de “grondstof” voor deze sector.

Cyclische aandelen

Dit zijn aandelen die gevoelig zijn voor de fase waarin de conjunctuur zich bevindt.  Expansie en recessie maken beide deel uit van de conjunctuur. Conjunctuurcycli worden geaccentueerd door fluctuaties in investeringen. De zogeheten cyclische aandelen zijn aandelen die het meest gevoelig zijn voor deze fluctuaties.  De resultaten van deze ondernemingen laten een sterk wisselend beeld zien, dat zich in sterke mate spiegelt aan het verloop van de economische bedrijvigheid.

Defensieve aandelen

Dit zijn aandelen die ongevoelig zijn voor de fase waarin de conjunctuur zich bevindt.  Aandelen uit de sectoren voedings-genotsmiddelen en de zakelijke dienstverlening. Zo vormen  de dagelijkse boodschappen de primaire levensbehoeften van iedereen. Of het nu goed gaat met de economie of slecht, de bestedingen aan deze noodzakelijke goederen worden daardoor niet wezenlijke beïnvloed.

Groeiaandelen

Beleggen in groeiaandelen is een vorm van aandelen analyseren waarbij men op zoek is naar aandelen die een groot potentieel hebben. Bedrijven die de volgende jaren nog sterk kunnen groeien en de winst jaar na jaar kunnen verhogen. Aandelen met een enorm potentieel dus.

Vergelijking van fondsen binnen eenzelfde sector: Op basis van ratio’s

Vergelijking van fondsen binnen eenzelfde sector kan onder andere door gebruik te maken van intrinsieke waarde, de koers/winstverhouding en het dividendrendement van de verschillende fondsen binnen de sector.

Intrinsieke waarde.

De intrinsieke waarde – oftewel het eigen vermogen – per aandeel wordt berekend door de waarde van de activa van de onderneming te verminderen met de schulden en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen

Koerswinstverhouding.

De koerswinstverhouding is de meest gebruikte waarderingsratio van aandelen. Per sector geldt, afhankelijk van het geëiste rendement, in zekere zin een “eigen” k/w, die aangeeft hoeveel maal de winst per aandeel er wordt betaald. De rendementseis hangt onder andere af van de rentestand, de verwachtingen voor de toekomst en het risico dat aandeelhouders lopen. Hoe meer risico hoe hoger het geëiste rendement.

Dividendrendement

Het dividendrendement (dividend/yield) is een verhoudingscijfer en wordt uitgedrukt in procenten van de actuele beurskoers.De hoogte van het dividend dat een bedrijf uitkeert is afhankelijk van meerdere factoren:

– de ontwikkelingsfase waarin de onderneming verkeert.
– liquiditeitspositie
– gevoerde dividendpolitiek

Zie kerncijfers van AEGON

Technische analyse

Het bestuderen van koersgrafieken teneinde in een zo vroeg mogelijk stadium trendwijzigingen te identificeren en de toekomstige richting te kunnen bepalen. De technisch analist zoekt met name naar terugkerende koerspatronen in de veronderstelling dat die iets zeggen over de toekomstige ontwikkeling en naar steun- en weerstandsniveaus om in- en uitstappunten te bepalen. Technische analyse kan worden toegepast op alle financiële markten en heeft zich in de loop der jaren een plaats naast de fundamentele analyse verworven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s