Beleggen en inflatie

Inflatie en economische groei zijn onlosmakelijk verbonden. Het is echter wel van belang dat er sprake is van een relatief lage, gecontroleerde inflatie. De meeste centrale banken streven een niveau na van 2 tot 3% op jaarbasis. Wanneer de inflatie laag is worden in het algemeen de prijsstijgingen gecompenseerd door stijgingen van de lonen waardoor de consument er per saldo niet op achteruit gaat. M.a.w. de koopkracht blijft gelijk. Wanneer de inflatie echter hoog is dan ontstaat druk op de lonen, stijgt de rente en dalen de valutakoersen, waardoor de prijsstabiliteit verder onder druk komt te staan.

Momenteel drukken de centrale banken massaal geld om duidelijk een inflatie gevaar met zich mee. In 2012 zal de Verenigde Staten mogelijk nog meer geld drukken. Als de arbeidsmarkt opnieuw zal verslechteren, zit er voor de Amerikaanse centrale bank weinig anders op dan de geldkraan verder open te draaien.

Waar moet je nu in beleggen om de negatieve gevolgen van inflatie uit te schakelen voor je vermogen.

(bron: de Telegraaf)

Sparen
Een spaarrekening levert de laatste jaren wellicht een procent meer op dan de inflatie. Dat is net voldoende om de belasting in box 3 te betalen, zodat uw vermogen qua koopkracht net in stand blijft. Daar schiet u dus weinig mee op.

Obligaties
Kiest u voor een belegging in langlopende obligaties, dan is de extra rente bovenop de inflatie ongeveer twee procent per jaar. Na aftrek van de belasting houdt u dan minder dan een procent extra rendement over. Bovendien moet u zich realiseren dat u zich bij een obligatie vastlegt voor een termijn van meerdere jaren. Als inflatiebeschermer werkt een obligatie bovendien alleen maar als de inflatie niet verder toeneemt. Een alternatief is de indexobligatie. Die kent een lage rentevoet maar in ruil voor die lage rentevoet krijgt u wel een inflatiecorrectie op de aflossing. Op de einddatum krijgt u dus uw inleg terug plus de inflatiecorrectie op die inleg.

Een simpele methodiek om uw toekomstige inkomen veilig te stellen is om uw vermogen in te delen in een aantal tijdblokken. Over zes jaar heeft u het eerste geld nodig en zal dus een deel van uw vermogen moeten vrijkomen. Kies voor dat blok een obligatie die in 2018 een bedrag aflost waar u dan drie jaar lang de aanvulling op uw inkomen uit kunt halen. Zorg er wel voor dat het bedrag dat vrijkomt hoger moet zijn in verband met de inflatie. Op deze manier kunt u ook blokken vormen voor de jaren 2021, 2024 en verder. Het levert u de nodige extra zekerheid op die ook noodzakelijk is als u in de toekomst van uw vermogen moet leven.

Aandelen
Dat is het meest ingewikkeld. De Amerikanen hebben daarvoor een regel uitgedokterd die lijkt te gelden:
1. een inflatie minder dan 2% is eerder negatief voor aandelen, tussen 2 en 5% eerder positief, en boven de 5% wordt het zeer negatief voor aandelen. Bij een inflatieniveau boven de 5% lijden ondernemingen sterk onder het sterke prijsverval dat ze niet meer door kunnen geven aan hun klanten. Gevolg: de winsten dalen en daarmee ook de aandelenkoersen.

2. kies voor sectoren met pricing power, dat wil zeggen, ondernemingen die in staat zijn de prijsstijgingen door te berekenen aan hun klanten, zonder dat hun omzet daaronder lijdt. Dus bijvoorbeeld luxe artikelen en technologie, maar ook mijnbouw en olie. Vermijd bedrijven in sectoren die lijden onder de prijsstijgingen, zoals bijvoorbeeld de distributie- en voedselsector.

Vastgoed
Vastgoed was in het verleden bij uitstek een veilige haven in tijden van inflatie De vastgoedprijzen stijgen automatisch als er inflatie is, tenzij die een ernstige financiële crisis veroorzaakt. Vastgoedinvesteringen zullen aantoonbaar in waarde stijgen na een enkele dramatisch jaren. Maar de gevolgen zijn grotendeels positief.
Onderzoek geeft aan dat beleggingen in indirect vastgoed in de meeste gevallen de inflatie goed bijhouden.

Grondstoffen
De grondstoffenmarkten bieden echter mogelijkheden voor beleggers die beducht zijn voor de nadelen van hogere inflatie. Studies die de rendementen van beleggingscategorieën vergelijken gedurende de verschillende fases in de conjunctuurcyclus geven aan dat grondstoffenbeleggingen er vooral positief uitspringen bij een combinatie van hoge economische groei en hoge inflatie. In perioden van lage groei en hoge inflatie is het rendement doorgaans lager, maar nog altijd redelijk, terwijl andere beleggingscategorieën slecht presteren.

Goud
In tijden van inflatie genieten edelmetalen een grote belangstelling. Omdat beleggers vrezen voor een waardedaling van papiergeld nemen ze hun toevlucht tot crisisbestendige valuta. Goud kan immers niet naar believen worden bijgemaakt om daarmee de waarde te verminderen.
In het verleden dat een stijgende inflatie vaak hand in hand ging met oplopende prijzen van goud en andere edelmetalen. Daarvoor ontbreekt een logisch verband. Goud biedt nauwelijks bescherming tegen inflatie. Een belangrijke reden is dat goud geen dividend of rente oplevert. Daarnaast is goud vooral afhankelijk van de ontwikkeling van de dollar, vraag en aanbod, geopolitieke spanningen en beurssentiment.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s