Risico van obligaties

Het risico van beleggen in obligaties is beperkt in vergelijking met het beleggen in aandelen.

Renterisico
Een belangrijke risicocomponent is het renterisico welke uiteenvalt in een tweetal elementen, namelijk het herbeleggingsrisico en het koersrisico.

– Met de term herbeleggingsrisico wordt aangeduid het risico dat de vrijvallende cou­pons en aflossingen tegen een lager renteniveau moeten worden herbelegd.
– Het koersrisico bij obligaties ontstaat doordat wijzigingen in de rentestand gevolgen hebben voor de waarde (koers) van de obligatie. Dit is alleen een
risico als de obligatie bijvoorbeeld voor de aflosdatum verkocht wordt. Het vormt echter ook kansen voor de belegger.

Debiteurenrisico
Het risico van een obligatie is in grote mate afhankelijk van het debiteurenrisico: het risico dat de uitgevende partij niet aan haar rente- en aflossings­ver­plich­tin­gen kan voldoen. Kijk naar de rating van de onderneming.

De kredietwaardigheid van een obligatie is terug te vinden in de obligatierating. Dit is het oordeel over de kredietwaardigheid van de uitgever van een obligatie in de vorm van een rapportcijfer. Het is een schatting van de kans dat de verplichtingen van die obligatie zonder problemen worden voldaan. Er zijn diverse ratingbureaus maar de meest toonaangevende zijn Moody’s en Standard & Poors. Hieronder een lijstje met uitleg over de ratings:

AAA   betekent maximale kredietwaardigheid
AA      betekent hoge kredietwaardigheid
A         betekent boven gemiddelde kredietwaardigheid
BBB    betekent beneden gemiddelde kredietwaardigheid
BB       speculatieve kredietwaardigheid
B         zeer speculatieve kredietwaardigheid
CCC   aanmerkelijk risico
CC      eventueel verzuim van betaling
C         uitzonderlijk speculatief
CI        geen rentebetalingen meer
D         verzuim van betalingen

Over het algemeen zijn obligaties tot en met BBB redelijk veilig.  De kans op betalingsproblemen is dan niet zo groot is. Bij lagere ratings begint dat risico toe te nemen

Kaartje overzicht rating van verschillende landen


Koopkrachtrisico
Het koopkrachtrisico wordt veroorzaakt door inflatie. Door inflatie wordt het geld minder waard. De belegger kan bij aflossing minder voor het geld kopen dan bij de inleg.

Valutarisico
Als een belegger een obligatielening koopt die genoteerd is in buitenlandse valuta zal het rendement mede bepaald worden door de wisselkoersbewegingen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s