Soorten obligaties

De verschillende soorten obligaties
Bij obligaties is de veelvormigheid troef. De typen variëren zowel in het tijdstip van aflossing, het tijdstip van rentebetaling als de manier waarop de obligatie uitgegeven wordt. Vaak wordt een nieuw type in het leven geroepen om de belegger meteen extra franje of een fiscaal voordeel over de streep te trekken. We selecteren de volgende leningen:
• Bulletlening
• Lening met tussentijdse aflossing
• Perpetuele lening
• Staffelleningen
• Winstdelende obligaties
• Rente-indexobligaties
• Zerobonds
• Premieleningen
• Converteerbare obligaties
• Achtergestelde obligaties
• Obligaties met onderpand

Bullet-, tussentijdse en perpetuele lening
Bij de meeste obligaties krijgt de belegger aan het einde van de looptijd zijn ingelegde bedrag teruggestort, de zogenaamde bulletleningen. Soms wordt de lening echter in jaarlijkse termijnen terugbetaald. Dit gebeurt via een loting. Bij de zogenaamde perpetuele of eeuwige obligatie leningen krijgt de belegger zijn inlegbedrag juist helemaal nooit terug.

Staffelleningen en winstdelende obligaties
Een staffellening is een obligatie waarbij de rente tijdens de looptijd volgens een vooraf vastgelegd plan wordt gewijzigd.
Bij een winstdelende obligatie kan de houder extra rente ontvangen als de winst dat mogelijk maakt of als het dividend een bepaald percentage overschrijdt.

Rente-indexobligatiesRente-index obligatie of “floating rate notes”zijn gewone obligaties, alleen de rente wordt gedurende de looptijd een aantal keer aangepast aan de marktrente. De obligaties hebben tot doel om de rentegevoeligheid te beperken. Interessant in tijden van onzekerheid over de renteontwikkeling.

Zerobonds
Zerobond is een obligatie zonder coupons. Er wordt dus geen rente op betaald. De obligatie wordt ver onder de nominale waarde uitgegeven, terwijl de aflossing wel tegen de nominale waarde plaatsvindt. Het verschil tussen uitgifte koers en aflossingskoers is het rendement.

Premieleningen
Premieleningen zijn obligaties die worden uitgegeven door provinciale en gemeetelijke overheden. Lage couponrente. De bespaarde rente wordt in de vorm van prijzen uitgekeerd. Aangezien er per jaar slechts enkele prijzen getrokken worden is de kans op een prijs gering.

Converteerbare obligaties
Converteerbare obligaties zijn obligaties die onder bepaalde voorwaarden (de conversievoorwaarden) kunnen worden omgewisseld tegen andere effecten. Dit zijn meestal aandelen. Omwisseling moet plaatsvinden binnen een vooraf vastgestelde periode: de conversieperiode.

Achtergestelde obligaties
De koper van deze obligaties loopt een groter risico dan gewone obligatiehouders dat hij zijn geld nooit of slechts gedeeltelijk terugziet. Daarvoor wordt hij gecompenseerd in de vorm van een hogere rente dan gelijksoortige obligaties die niet achtergesteld zijn. Als een onderneming failliet gaat staan deze obligatiehouders achter in de rij van schuldeisers.

Obligaties met onderpand
Grootbanken die obligaties uitgeven met als onderpand bijvoorbeeld hypotheken. In het Engels “asset backed securities”. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de hypotheekhouders zich braaf aan zijn betalingsverplichtingen houden.

Deze obligaties worden gezien als de veroorzakers van de kredietcrisis in 2007 De crisis werd in belangrijke mate geïnitieerd doordat door de stagnerende huizenmarkt in de Verenigde Staten de als obligaties verpakte gebundelde hypotheken in het laagste segment (subprime) in een hoog tempo minder waard werden. Hierdoor kwamen financiële instellingen in problemen en werden er uiteindelijk honderden miljarden afgeschreven op gekochte obligaties. Doordat onduidelijk was welke instellingen hierdoor in de problemen zouden komen droogde de interbancaire geldmarkt op, banken leenden elkaar geen geld meer. Verschillende banken zijn genationaliseerd, failliet gegaan of overgenomen. Het opmerkelijke aan de kredietcrisis is dat verschillende negatieve ontwikkelingen op deelmarkten elkaar versterkten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s